Εκπαίδευση

Εργασίες

par_E_mvasis. Ερμηνευτική επιτέλεση για το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης

Αριστέα Μπόγρη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του μουσείου με το θέατρο μέσα από τον σχεδιασμό μιας παράστασης performance που λειτουργεί ως έκθεση της αίθουσας V του Αρχαιολογικού μουσείου Μυτιλήνης.
Πιο συγκεκριμένα, στο μουσειακό χώρο, ακολουθείται η ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία και στηρίζεται στις αρχές ερμηνείας μέσα σε αυτόν, και συγκεκριμένα σε μια έκθεση, και στο ρόλο του κοινού και την αμφίδρομη επικοινωνία του με το μουσείο.
Από την πλευρά του θεατρικού χώρου, αφού εξετάσουμε την σύγκλιση των δύο αυτών «παραστάσεων», μουσειακής και θεατρικής, και την πρόσληψη του θεάτρου στο μουσείο, περνάμε σε μια αναφορά στις θεατρικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα μουσειακό χώρο, και κυρίως σε ένα αρχαιολογικό, και στους όρους που χρησιμοποιούνται για το θέατρο στο μουσείο.
Τέλος, στην ανάπτυξη του θέματος, αυτού καθ’ εαυτού, έχει γίνει ένας σχεδιασμός της παράστασης, όσον αφορά την σκηνογραφία της, την μουσική και το φωτισμό, καθώς επίσης και την πιθανή αφήγηση που μπορεί να υπάρξει αν αυτή πραγματοποιηθεί. Η παράσταση-έκθεση, χρησιμοποιεί πέντε από τα αγάλματα της αίθουσας, τα οποία δραματοποιούνται από ηθοποιούς και διαδρούν με το κοινό της παράστασης.


Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Μπουμπάρης, Δ. Παπαγεωργίου

Μέλος εργαστηρίου:
Αριστέα Μπόγρη