Εκπαίδευση

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του ΤΠΤΕ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων, υποχρεωτικών και μη, που μπορούν να τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά όλο το εύρος της μουσειακής δράσης: τη διατύπωση της στρατηγικής ενός μουσείου, τη χάραξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των συλλογών του, τη δημιουργία των εκθέσεων, την επικοινωνία του με την κοινωνία γενικά και το κοινό του ειδικότερα, και, πέρα από αυτά, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους εκθεσιακών δράσεων που είναι δυνατόν να δοκιμάζουν και νέες πειραματικές προσεγγίσεις. Ανάμεσα σε αυτά τα μαθήματα πιο συγκεκριμένα στο θέμα των μουσείων ειδικότερα εστιάζουν δύο υποχρεωτικά και εννιά μαθήματα επιλογής, και τα οποία διδάσκονται από καθηγητές μέλη του Εργαστηρίου Μουσειολογίας.

  Μαθηματα

  πτυχιακες εργασιες

 • 1. Μαρία Ελευθερίου, "Σχεδιασμός και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για το Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου"
 • 2. Ευαγγελία Κακούρου, "Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για το Μουσείο Έργων Τέχνης Θεοφίλου"
 • 3. Αθανάσιος Καμποσιώρας, "Χώροι Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Τα Πολεμικά Μουσεία"
 • 4. Γεωργία Λεπενιώτη , "Χορηγία: ο θεσμός στην Ελλάδα – Δυνατότητες και Προοπτικές για τα Ελληνικά Μουσεία"
 • 5. Σταματία Γκουντουλούδη, "Μουσείο-Σχολείο: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για το Μουσείο Τέχνης Στρατή Ελευθεριάδη Teriade"
 • 6. Ερασμία Τζανάκη, "Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου - Η περίπτωση του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου"
 • 7.Παναγιώτης Μπαλάσκας, Ελπίδα Νικολαΐδου, "Η χρήση της φωτογραφίας ως κύριο αφηγηματικό μέσο σε μουσεία και εκθέσεις. Το πάράδειγμα του Γενί Τζαμιού"
 • 8. Αθανασίου Νίκος, "Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης"
 • 9. Αναστασιάδης Δημήτρης, "Η πολιτική επικοινωνία του Μουσείου Teriade στα social media"
 • 10. Ζορμπά Νιόβη, "Περιγραφή και Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Teriade"
 • 11. Καπετανάκης Θοδωρής, "Τα αρχοντικά της Μυτιλήνης. Μια κριτική ματιά στο σήμερα"
 • 12. Τζιλαλής Σπύρος, "Μια 3D έκθεση του Αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού θεάτρου από μια σύγχρονη οπτική γωνία με τη μορφή Βίντεο"
 • 13. Τσακμακίδης Γιώργος, "Μια 3D έκθεση του Αρχαίου Ελληνικού και Ρωμαϊκού θεάτρου από μια σύγχρονη οπτική γωνία με τη μορφή Βίντεο"
 • 14. Κυρίτση Μυρτώ – Βασιλική, "Διαχείριση βιομηχανικών χώρων και κτηρίων της Αθήνας για πολιτιστική χρήση"
 • 15. Μουλά Κωνσταντίνα, "Συμπόσια Θησαυροί και άλλες Ιστορίες"

 Μεταπτυχιακες Σπουδες 

Στην κατεύθυνση “Μουσειολογία”, του ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του ΤΠΤΕ η επιδιώκεται η σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα πραγματοποίησης μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτόμα αξιοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών ή τεχνολογιών “επαυξημένης πραγματικότητας” (augmented reality). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν, αφενός, τη συστηματική προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των συλλογών, την οργάνωση μιας έκθεσης και την εμβάθυνση της εμπειρίας του επισκέπτη σε αυτή, και, αφετέρου, την εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν μια έκθεση στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

  Μαθηματα

 1. Εισαγωγή στη Μουσειολογία
 2. Διδάσκουσα: Ν. Χουρμουζιάδη
  Το μάθημα επιχειρεί κατ’ αρχήν μια γενική θεώρηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη μουσειολογική συζήτηση:

  • τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του μουσείου στις σημερινές συνθήκες της υπερ-νεωτερικότητας
  • την ένταξή του στο πληθωριστικό και, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ανταγωνιστικό τοπίο των πολιτιστικών οργανισμών, των μέσων επικοινωνίας, των δικτύων μετάδοσης της πληροφορίας, των φορέων εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου
  • την αλληλεπίδρασή του με την κοινωνία ως σύνολο και τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες,
  • τη σχέση του με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους
  • την καθοριστική επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του μουσείου

  Επιπλέον, στο παραπάνω πλαίσιο θα θιγούν  ορισμένα ειδικά θέματα, όπως:

  • Μουσείο και αισθήσεις
  • Μουσείο και κοινό
  • Οι ιστορίες των «άλλων»
  • Μνήμη και λήθη
  • Ψηφιακό και εικονικό μουσείο
  • Το μουσείο σε έναν «ταραγμένο» κόσμο
 3. Ψηφιακή Επιμέλεια
 4. Διδάσκουσα: Ν. Χουρμουζιάδη
  Το μάθημα έχει ως στόχο την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση της "συλλογής" θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί τον πυρήνα μιας μουσειακής πράξης. Ξεκινώντας από μια γενική εισαγωγική συζήτηση για τον ρόλο των πραγμάτων και τη λειτουργία τους, θα θέσουμε στη συνέχεια επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με την υλικότητα, την αυθεντικότητα, τη δραστικότητα, κτλ. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε ορισμένα βασικά ζητήματα για την τεκμηρίωση μιας συλλογής. Τελικά, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την εισαγωγή και την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας προκειμένου να διερευνήσουμε αν και με ποιο τρόπο αυτή επηρεάζει καθοριστικά τη μουσειακή διαχείριση μιας συλλογής.
 5. Εκθεσιακός Σχεδιασμός
 6. Διδάσκουσα: Ν. Χουρμουζιάδη
  Το μάθημα επιχειρεί τη σύνδεση των γενικών ηθικών και πολιτικών αρχών, καθώς και των συγκεκριμένων ερμηνευτικών επιλογών ενός μουσείου με τις εκθεσιακές πρακτικές του. Προσπαθεί να προχωρήσει στην ανατομία των πρακτικών αυτών, προχωρώντας πέρα από την υποκειμενική αισθητική και τις τεχνικές δουλείες.  Θα εστιάσει αρχικά στην αναγνώριση παρόμοιων συνειδητών ή ασυνείδητων παρόμοιων σχέσεων  σε υπαρκτές εκθεσιακές προτάσεις.  Στη συνέχεια, θα προχωρήσει σε μια γενική θεώρηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον εκθεσιακό σχεδιασμό, βάζοντας τους φοιτητές στη θέση των εκθεσιακών υποκειμένων. Θα ασχοληθεί ειδικότερα με: 
  • Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της μουσειακής εργαλειοθήκης για την κοινωνικοποίηση ενός επιστημονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού θέματος
  • Τη συγκρότηση μιας αφηγηματικής στρατηγικής
  • Τη διαδικασία μετατροπής μιας αφηγηματικής ιδέας σε μουσειακό προϊόν
  • Τη διατύπωση των βασικών αρχών σχεδιασμού μιας συγκεκριμένης μουσειακής πρότασης
  • Τα στάδια διαμόρφωσης της τελικής πρότασης
  Επιπλέον, στο παραπάνω πλαίσιο θα θιγούν ορισμένα ειδικά θέματα, όπως:
  • Υλικότητα, οπτικότητα και συναισθησία
  • Διαδραστικότητα
  • Αυθεντικότητα των μουσειακών αντικειμένων
  • Εκθεσιακός υπομνηματισμός
  • Εκθεσιακή χωρικότητα
 7. Διαχείριση Πληροφορίας
 8. Τα Μουσεία ως πολιτιστικά ιδρύματα συλλέγουν και διαχειρίζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα των συλλογών που κατέχουν. Επιπλέον πληροφορίες αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του μουσείου (προσωπικό, δομή, υλικούς πόρους και διαδικασίες). Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στη διαχείριση πληροφοριών, καλύπτοντας θεωρητικά, τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα, με έμφαση στις πληροφοριακές ανάγκες των μουσείων. Μελετώνται τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στα μουσεία με έμφαση στα συστήματα βάσεων δεδομένων και στα συστήματα διαχείρισης συλλογών. Παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικής σχεδίασης συστημάτων διαχείρισης συλλογών. Επίσης, συζητούνται προσεγγίσεις οργάνωσης και υποστήριξης γνώσης με έμφαση στα μεταδεδομένα καθώς και σχετικές προκλήσεις όπως ετερογένεια και διαλειτουργικότητα συστημάτων. Η κατανόηση των παραπάνω ζητημάτων ολοκληρώνεται μέσα από εφαρμογές που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του εξαμήνου ή τη μελέτη υπαρχόντων συστημάτων.

 9. Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 10. Το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες μουσειακές πρακτικές επικοινωνίας και ειδικότερα την ψηφιακή επικοινωνία. Στην εισαγωγή του επιχειρεί μία σύντομη ιστορική επισκόπηση και θεωρητική συνεξέταση των εννοιών «επικοινωνία», «πολιτισμός» και «ψηφιακότητα», προκειμένου να περιγράψει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται και λειτουργούν σήμερα οι πολιτιστικές βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένου του μουσείου). Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη διευρεύνηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών της μουσειολογίας αλλά και των επικοινωνιακών πρακτικών που σχετίζονται παραδοσιακά με αυτήν για να καταλήξει στη σύγχρονη εποχή και την σταδιακή μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας και διασύνδεσης. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση διαδικτυακών χώρων πολιτιστικής επικοινωνίας καθώς και το σχεδιασμό/παρουσίαση ανάλογων προτάσεων, υπό μορφή ομαδικών project από τους φοιτητές/τριες.

 11. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 12. Το μάθημα αυτό αφορά στη μελέτη και κατανόηση βασικών κριτηρίων σχεδιασμού και αξιολόγησης ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών κατάλληλων για μουσεία και εκθέσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομιστικές θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τις θεωρήσεις για τη μάθηση σε μουσεία, επιστημονικά κέντρα και εκθέσεις.
  Περιεχόμενα μαθήματος: εβδομαδιαία κατανομή της ύλης
  1. Μάθηση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας σε μουσεία, επιστημονικά κέντρα και εκθέσεις –η μάθηση με βάση τις πολλαπλές νοημοσύνες
  2. Οι 3 γενιές οικονομίας που στηρίζονται στην παροχή εμπειριών στον επισκέπτη και η έννοια της συν-δημιουργίας εμπειρίας σε χώρους κατανάλωσης πολιτισμικής κληρονομιάς – το μοντέλο ICP
  3. Μάθηση με βάση τα κίνητρα - το μοντέλο ARCS, games, stories,
  4. Ψηφιακές Ιστορίες στην εκπαίδευση και σχεδίαση εκπαιδευτικών ψηφιακών ιστοριών: Το μοντέλο Ed-W
  5. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης και η επίδρασή τους στη σχεδίαση ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών
  6. Οι γνωστικές και εποικοδομιστικές θεωρίες, και η επίδρασή τους στη σχεδίαση ψηφιακών εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών
  7. Σχεδίαση διαδραστικού πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου -σύμφωνα με το μοντέλο ICP και τη μάθηση με βάση τις πολλαπλές νοημοσύνες- για την υποστήριξη της μάθησης σε χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς - o ρόλος των πολλαπλών αναπαραστάσεων
  8. Οι κοινωνικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη μάθηση και η έννοια της συν-δημιουργίας εμπειρίας σε χώρους κατανάλωσης πολιτισμικής κληρονομιάς – ο ρόλος των social media
  9. Σχεδίαση της επικοινωνίας σε ψηφιακά εκπαιδευτικά συστήματα με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
  10. Οδηγίες σχεδίασης εύχρηστων ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών
  11. Το μοντέλο ΑDDIE στο σχεδιασμό εκπ/κού λογισμικού

  μεταπτυχιακες εργασιες

 • 1. Χριστίνα Μαμουλή , "Εκπαιδευτικές εφαρμογές για τα παιδιά, με θέμα τους Έλληνες καλλιτέχνες του Μουσείου Teriade"
 • 2. Αριστέα Γ. Γιαννακα, "Ψηφιοποίηση της συλλογής του Βυζαντινού (Εκκλησιαστικού) Μουσείου Μυτιλήνης"
 • 3. Νικόλαος Μακαρώνης , "Αναπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών για εκπαιδευτική χρήση :μουσείο Θεόφιλου στη Μυτιλήνη"
 • 4. Ευσταθιος Β. Σταυριανός , "Σχεδίαση εικονικού μουσείου για την αρχιτεκτονική της Μυτιλήνης :18ος-20ός αιώνας"
 • 5. Αικατερίνη Μίχα, "Η χρήση φορητού υπολογιστή παλαμης (PDA) ως ερμηνευτικό εργαλείο σε χώρους μουσείων"
 • 6. Παναγιώτης Λουλαδέλης, "Αναλυση και σχεδίαση συστήματος διαχείρισης συλλογών για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δασους Λέσβου"
 • 7. Γρηγόριος Μοριανός, "Πρόταση για την καταγραφή, τεκμηρίωση και διατήρηση τοπικών λαογραφικών συλλόγων :το παράδειγμα της λαογραφικής συλλογής Ακρασίου Λέσβου"
 • 8. Αλεξάνδρα Τσιώρα, "Δημιουργία εκπαιδευτικού προγραμμάτος για το μουσείο ύδρευσης Θεσσαλονίκης"
 • 9. Μυρσίνη Σαμαρούδη, "Μελέτη και δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής σε Information Kiosk για το Σπήλαιο Αλιστρατης Σερρών"
 • 10. Σάββας Βαρυτιμιάδης , "Νέες τεχνολογίες στο στάδιο της αρχαιολογικής ανασκαφής :η διαδικασία δημιουργίας ενός ψηφιακού αρχαιολογικού ημερολογίου ανασκαφή"
 • 11. Μαρία Πετρά, "Παρουσίαση ενός βιομηχανικού μνημείου :μια καπναποθήκη της Ξάνθης και οι μνήμες των Δεγκτσήδων"
 • 12. Μυρσίνη Αμπατζή, "Πρόταση σχεδιασμού διαδικτυακής εικονικής έκθεσης για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά: Η παράδοση της σαπωνοποιίας στη Λέσβο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα"
 • 13. Σίμος Βακιρτζής, "Μια εικονική έκθεση για το μουσείο φωτογραφίας Θεσσαλονίκη"
 • 14. Ερμόλαος Αναγνώστου , "Πρόταση για μια εικονική έκθεση για τα υφαντά και τα ξυλόγλυπτα της Αγιάσου"
 • 15. Χυμευτή Μποζίνη , "Δημιουργία διαδραστικού εκθέματος εικονικής ανασκαφής :η σαύρα, η Σαββίνα και τα ευρήματα"
 • 16. Ιωάννης Κουρτζέλλης, "Η χρήση τρισδιαστατων γραφικών στην αρχαιολογία και στην αποκατασταση αρχαίων κτιρίων :η περίπτωση του ιερού του Μέσσου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου"
 • 17. Νικόλαος Κνήτης , "Εικονική πραγματικότητα υπό το πρίσμα της δυναμικής της γνωσιακής επιστήμης :η περίπτωση του CΑVE του Ι.Μ.Ε."
 • 18. Παναγιώτα Μιχαηλίδου , "Το εκπαιδευτικό υλικό των ελληνικών μουσείων στο διαδίκτυο"
 • 19. Ηλίας Μάρκου , "Πρόταση για τη δημιουργία πληροφορικού info-kiosk για τη Δημοτική πινακοθήκη Λάρισας μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα"
 • 20. Σταυρούλα Πούλου , "Πρόταση σχεδιασμού διαδικτυακής εικονικής έκθεσης για το φανταστικό κινηματογράφο"
 • 21. Σοφία Κούτσιανου, "Λαογραφικό μουσείο Κοζάνης :νέες τεχνολογίες επικοινωνίας"
 • 22. Αικατερίνη Κίσσα, "Μια εικονική έκθεση για τις γυναίκες δημιουργούς της συλλογής Κωστάκη"
 • 23. Ειρήνη Μποζοπούλου, "Το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο μουσείο και το κοινό του :το μουσείο της Θεσσαλονίκης "
 • 24. Αναστασία Γαλάνη , "Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για το μουσείο βιομηχανικής ελαιουργίας Λέσβου"
 • 25. Ελευθερία Κακαβίτσα, "Εκπαιδευτική αξιοποίηση του υλικού της Εθνικής Πινακοθήκης"
 • 26. Δημήτριος Ψύρρας, "Πρόταση ανάδειξης μουσειακού υλικού με χρήση νέων τεχνολογιών :Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης, Σκάλα Λουτρών, Μυτιλήνης"
 • 27. Αναστασία Τσουβαλίδη , "Η χρήση των προσωπικών ψηφιακών βοηθών για την ενίσχυση της επισκεπτικής εμπειρίας σε υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους :μελέτη περίπτωσης: το Κάστρο της Μυτιλήνης"
 • 28. Αμαλία Ανδρουλάκη, "Το αρχαίο θέατρο σε αναπαράσταση :πρόταση για τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής με τη χρήση 3D γραφικών"
 • 29. Ευάγγελος Στουρνάρας, "Η οργάνωση της γνώσης στους σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς"
 • 30. Αντωνία Χουβαρδά, "Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής χρήσης των διαδραστικών εκθεματων και της εικονικής πραγματικότητας για την παρουσίαση του παρελθόντος :η περίπτωση του «Ελληνικού Κόσμου» (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού)"
 • 31. Αικατερίνη Χλιάπα, "Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην παιδαγωγική προσέγγιση μουσειακών εκθεμάτων για άτομα με νοητική υστέρηση"
 • 32. Παναγιώτης Χιωτέλλης, "Η Λέσβος στο Αρχαιολογικό Δελτίο :πρόταση για την ψηφιακή πρόσβαση με τη δημιουργία ιστοτόπου και βάσεως δεδομένων"
 • 33. Ήρα Χρυσοχόου, "Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης ψηφιακών εκθεμάτων"
 • 34. Μαρία Σαμψώνογλου, "Το Ιμαρέτ της Καβάλας :η εξέλιξη και η διαχρονική παρουσία του στην πόλη"
 • 35. Αικατερίνη Κομνηνάκα , "Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελληνιστικής Στοάς στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης : πρόταση για ψηφιακή ανάδειξη"
 • 36. Ευάγγελος Βόζιος, "Σχεδιασμός ψηφιακής ερμηνευτικής εφαρμογής για μουσείο ποδοσφαιρικού συλλόγου :το παράδειγμα του Μουσείου του Παναθηναϊκού"
 • 37. Ελένη Καμπανέλλου, "Μουσεία και μέσα :η θεωρία της πολιτισμικής θεματολογίας"
 • 38. Ιωάννης Κλεφτογιάννης , "Το κτίριο «Σάρλιτζα» των Λουτρών Θερμής :[πειραματική εφαρμογή για την ανάδειξη της ιστορίας του - προτεινόμενες χρήσεις]"
 • 39. Αργυρώ Μπατσή, "Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο :πρόταση σχεδιασμού μιας διαδικτυακής εφαρμογής"
 • 40. Γεωργία Νότζιου, "Πρόταση για διοργάνωση έκθεσης αρχειακού υλικού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Γεωργίας Νότζιου"
 • 41. Μαρκέλλα-Ελπίδα Τσίχλα, "Διαδικτυακή παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Μαρκέλλα-Ελπίδα Τσίχλα :εικονική περιήγηση στις εκθέσεις «Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις», «Ο Χρυσός των Μακεδόνων», «Η Μαγεία του Κεχριμπαριού» και «Μακεδονίας Νόμισμα»"
 • 42. Ευτυχία Μουράτη, "Σχεδιασμός εκπαιδευτικού διαδικτυακού τόπου με βάση το υλικό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης"
 • 43. Θεογνωσία Λαζαρίδου, "Πρόταση για την προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στο διαδίκτυο :εικονική περιήγηση στις εκθέσεις: «5.000, 15.000, 200.000 χρόνια πριν. Μια έκθεση για τη ζωή στην προϊστορική Μακεδονία», «Προς τη γένεση των πόλεων», «Στη Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη αρχαιότητα», «Γυάλινος κόσμος. Μια έκθεση για το γυαλί στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη»"
 • 44. Ελισάβετ Κελίδου, "Σχεδιασμός ψηφιακής εφαρμογής για τον Πύργο Βασιλικού στην Εύβοια :«Μεσαιωνικοί Πύργοι και Κάστρα της Εύβοιας»"
 • 45. Γεώργιος Τσιαγκλιώτης, "Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού χώρου για τα μουσεία της Λέσβου"
 • 46. Ταξιαρχούλα Ψαρρού, "Σχεδιασμός δικτυακής πύλης για την προβολή βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων του Ν. Λέσβου"
 • 47. Ναταλία Ιορδανίδου, "Αξιολόγηση εφαρμογών κινούμενης εικόνας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο"
 • 48. Ισαβέλα Παπαδοπούλου, "Μουσειακά προγράμματα προσέγγισης"
 • 49. Μαγδαληνή Τσίγκα , "Τρισδιάστατα γραφικά και αρχαιολογία :η περίπτωση του μακεδονικού Ταφου της Κρίσεως (τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.) των Λευκαδίων (αρχαία Μίεζα)"
 • 50. Παρασκευή Μπατσιου, "Οι αντιλήψεις των παιδιών για τον εκπαιδευτικό ρολό των μουσείων φυσικής ιστορίας :η περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου "
 • 51. Χριστοφία Αξή, "Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών στους δικτυακούς τόπους μουσείων :δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού"
 • 52. Γεώργιος Ζορμπάς, "Η ζωή και το έργο του Λέσβιου ζωγράφου Στρατή Αξιώτη :μια διαδικτυακή εφαρμογή"
 • 53. Σταυρούλα Δρακοπούλου, "Ο χρόνος και τα ευρήματα: μία συζήτηση για την έννοια και την εμπειρία του χρόνου στην αρχαιολογία και την αρχαιολογική ανασκαφή "
 • 54. Αλεξία Παναγοπούλου, "Ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή του αρχείου του οργανισμού «Αμφι-θέατρο Σπύρος Α. Ευαγγελάτος»"
 • 55. Παναγιώτα Πολυμεροπούλου , "Η αξιοποίηση των τρισδιάστατων γραφικών στην ανάδειξη και ερμηνεία των αρχαιολογικών μνημείων και ευρημάτων :η τρισδιάστατη απεικόνιση του Ιερού του Μίθρα στο Αίγιο Αχαϊας"
 • 56. Μαρία Μουτσίου, "Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού μουσείου πληροφορικής"
 • 57. Μαρία Δεληπέτρου, "Η λογοτεχνική παραγωγή στη Λέσβο, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα :η Λεσβιακή Άνοιξη: μια πρόταση για ψηφιακή παρουσίαση"
 • 58. Μαρία Γεωργακούλη, "Η φωτογραφία στην αρχαιολογία και η δημιουργία ιστοτόπου για την ανάδειξη και την προβολή της"
 • 59. Δημήτριος Μπατσιός, "Δημιουργία e-shop πωλητηρίου μουσείου για σταθερές και κινητές συσκευές :η περίπτωση του μουσείου φυσικής ιστορίας απολιθωμένου Δάσους Λέσβου"
 • 60. Αφροδίτη Ζαγκότη, "Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης των δεδομένων της PhotoBiennale του μουσείου φωτογραφίας Θεσσαλονίκης"
 • 61. Καλλιόπη Παπαγρηγορίου, "Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για το μουσείο Καλαβρυτινού ολοκαυτώματος"
 • 62. Ανθούλα Κάλιοση, "Προϊστορικός οικισμός Θερμής :ψηφιοποίηση, διαχείριση και ανάδειξη του φωτογραφικού αρχείου"
 • 63. Σοφία Βασδέκη, "Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος διαχείρισης παραδοσιακών ενδυμασιών της Ηπείρου, από το λαογραφικό μουσείο «Κώστας Φρόντζος» (Ιωάννινα)"
 • 64. Μαρίνα Εγγλέζου, "Σχεδιασμός και υλοποίηση δίγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής για την προβολή και την ανάδειξη των οθωμανικών μνημείων της Λέσβου"
 • 65. Μαρία Κανλή, "Έρευνα για τα συστήματα διαχείρισης συλλογών στα ελληνικά μουσεία"
 • 66. Θωμάς Χατζηδημήτρης, "Δημιουργία παιχνιδιού ξενάγησης για ευφυείς συσκευές, με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας :η περίπτωση του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου"
 • 67. Λυδία Νταμκαρέλου, "Οι προτεραιότητες των επισκεπτών των μουσείων και η ιεράρχηση των αναγκών τους :η περίπτωση των μουσείων της Μυτιλήνης"
 • 68. Νίκος Ζακάκης , "Διαμορφώνοντας την «πολιτιστική φήμη» (cultural reputation) :η «θεματολογία» του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης"
 • 69. Μυρσίνη Μαμωλή, "Εμβάθυνση, διάδραση και αντιπροσώπευση :μια τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση της βιβλιοθήκης της Νύσας για την επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων"
 • 70. Ευστράτιος Ιωαννίδης, "Η χρήση εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου στη δημιουργία τριδιάστατης διαδραστικής περιήγησης στο φρούριο της Μηθύμνης"
 • 71. Ευλαλία Κατσαμάτσα, "Ανάδειξη της λαογραφικής συλλογής του Μουσείου Ρητίνης, στο Αμπελικό της Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών"
 • 72. Χρήστος Μαρουλίδης, "Ανάδειξη δικτυακής εφαρμογής κινητών συσκευών (web mobile application) για την ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου και μουσειακών εκθεμάτων :περίπτωση της «οικίας Μενάνδρου»"
 • 73. Άννα Μανιάκη, "Εφαρμογή ανάδειξης του προϊστορικού οικισμού Θερμής, Λέσβου"
 • 74. Αργυρώ Ψαρολογάκη, "Το αρχείο του σκηνογράφου Γιώργου Ανεμογιάννη στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου :διαχείριση και προβολή"
 • 75. Κυριακή Κανέλλου, "«Πράσινο» μουσείο :σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής"
 • 76. Θεοδώρα Κολυπέρα, "Εκπαιδευτικός φάκελος για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, για παιδιά δημοτικού"
 • 77. Ηλιάνα Ζιώγα, "Ψηφιακές εφαρμογές τέχνης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας :η περίπτωση της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Κοντόπουλος Αλέκος»"
 • 78. Ειρήνη Καλαθά, "Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή της συλλογής οργάνων φυσικής του πρότυπου πειραματικού γενικού λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου"
 • 79. Δήμητρα Καλογιαννίδου, "Ψηφιοποίηση, διαχείριση και προβολή της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης"
 • 80.Ελισάβετ Κρητικού, "Μελέτη και ψηφιακή αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου του Γύρουλα της Νάξου"
 • 81.Χριστίνα Τσίτα, "Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για την οικία της "αρπαγής της Ελένης" του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας με χρήση 3D γραφικών "
 • 82.Ελευθέριος Αναστασοβίτης, "Θαλάσσιο κύμα βαρύτητας στην αρχαία Ποτίδαια: μια τρισδιάστατη αναπαράσταση"
 • 83.Ισμήνη Λαμπρή Γάτου, "Ηχητικές αφηγήσεις στην πόλη της Μυτιλήνης: μία διαδραστική ψηφιακή έκθεση "
 • 84.Κατερίνα Καραγκούνη, "Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την προώθηση της πληροφοριακής παιδεία"
 • 85.Ηρώ Χατζάσκου, "Έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα Μουσεία της Κρήτης: δράσεις, προβληματισμοί, προοπτικές "
 • 86.Γεωργία Κοσσυφίδου, "Αιολικό κιονόκρανο: μία ψηφιακή αφήγηση"
 • 87.Γιάννης Αλιπράντης, "Επαυξημένη Πραγματικότητα με Επίγνωση Πλαισίου: Εφαρμογή στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου/ΠΙΟΠ"
 • 88.Ερασμία Τζανάκη , "Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για το Ενυδρείο Κρήτης σε πολυαπτικό τραπέζι "
 • 89.Ελπινίκη Δημοσθένους, "Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλίου (e-book) για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κλοπεδής Λέσβου"
 • 90.Αριστέα Μπόγρη, "par_E_mvasis. Ερμηνευτική επιτέλεση για το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης"
 • 91.Ελένη Μαντά, "Τρισδιάστατη Ψηφιακή Απεικόνιση της Παλιαοχριστιανικής Βασιλικής Χαλινάδου στην Αγία Παρασκευή Λέσβου"
 • 92.Ευαγγελία Τσιμναδή, "Ρωμαϊκή Έπαυλη: Μνήμες του Χθες… Στιγμιότυπα του Σήμερα"
 • 93. Αργυρώ Φιάσκα, "Από τον Ορφέα, στα βήματα της Μουσικής: μια παρέμβαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης"
 • 94. Θεοδώρα Κάβουρα, "Μουσεία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης"
 • 95.Ελένη Γαλάνη, " Στην έκθεσή μας επιτρέπεται η καταγραφή. Καταγραφή της εκθεσιακής πράξης με την αξιοποίηση της εργαλειοθήκης της οπτικής εθνογραφίας"
 • 96. Βασιλική Κατσαμάκα, "Εκθεσιακός Σχεδιασμός με κεντρικό άξονα τη σχέση ανθρώπου - φαγητού"
 • 97. Ευστρατία Αρχαούτη, "Δημιουργία Εμπλουτισμένου Ηλεκτρονικού Βιβλίου ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στο Γυμνάσιο"
 • 98. Χρυσοβαλάντη Σέντε, "Οι Σφουγγαράδες της Καλύμνου "
 • 99. Σοφιάς Ευάγγελος, "Εκθεσιακός Σχεδιασμός. «Το Τεχνικό Σύστημα»"
 • 100. Γιαννόπουλος Αθανάσιος, "Παίζοντας με τις συλλογές: Η παιγνιοποίηση ως εργαλείο ανάπτυξης ακροατηρίου"
 • 101. Βουρβούρη Μαριάνθη, "«10 αόρατες προθήκες στην πόλη της Μυτιλήνης»"
 • 102. Λαϊνά Σύλβια, "«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές στο μουσείο Teriade»"
 • 103. Κεφαλλωνίτη Ευμορφία, "«Μουσειακά αντικείμενα και social media»"
 • 104. Σπυρέλλη Ειρήνη, "«Ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού στην τοπική κοινωνία: Το παράδειγμα της Λέσβου και η κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της μουσειακής πράξης»"
 • 105. Σουροβέλη Μαργαρίτα, "«Μουσείο και Στρατηγικός Σχεδιασμός. Αναδιάρθρωση και Στρατηγικός Σχεδιασμός Μουσείου « Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ»"
 • 106. Ιωάννου Αλεξάνδρα, "«Έρευνα κοινού στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα τοπικά μουσεία»"
 • 107. ΒαλίρηΣπηλιοπούλου Αναστασία, "«Έρευνα με θέμα την ομαδική συν δημιουργία έκθεσης»"
 • 108. Ρήγα Ελπινίκη, "«Εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο Βορρέ. Η ανακύκλωση μέσα από την τέχνη» Ι"
 • 109. Δεϊλάκη Πηνελόπη-Μαρία, "«Σύγχρονες προσεγγίσεις Εφαρμογών πολιτιστικής πληροφορικής στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Σπηλαίου Θεόπετρας Καλαμπάκας»"

 Διδακτορικες Σπουδες 

 

Υποψηφιοι Διδακτορες

Δέσποινα Αναστασία Ανδριοπούλου Η 'μουσειοποίηση' της Θεατρικής Τέχνης. Οι περιπτώσεις των Θεατρικών ΜουσείωνΑλ. Μπούνια
Αριστέα Μπόγρη Ερμηνεία των αρχαιολογικών αντικειμένων στο πλαίσιο μιας μουσειακής έκθεσης με τη χρήση παραστατικών και ψηφιακών τεχνών.Α. Χουρμουζιάδη
Ευγενία Μαρία Πιτσιάβα Μουσεία, Ετερότητα και Κοινωνικές Ανάγκες.Α. Χουρμουζιάδη
Σοφία Δουλκερίδου Η παρουσίαση στο κοινό της τεχνολογίας του παρελθόντος. Θεωρητική διερεύνηση και αναζήτηση νέων μεθόδων και πρακτικών.Α. Χουρμουζιάδη
Νίκη Καραγιώργα Το ζήτημα της αναμουσειοποίησης των έργων τέχνης και οι ερνηνευτικές προσεγγίσεις του ελληνικού κοινού.Α. Χουρμουζιάδη
Κλεάνθη Δαραβίγκα Εργασιακή Καθημερινότητα και Αρχαιολογική Επιστήμη: Μια Αμφίδρομη Σχέση. Η περίπτωση των Συμβασιούχων Αρχαιολόγων στην Ελλάδα μέσα από μια Αρχαιολογική Εθνογραφική ΠροσέγγισηΑ. Χουρμουζιάδη
Ειρήνη Δελιδάκη Η συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των Μουσείων και η Ψυχοκοινωνική Ταυτότητα των Μαθητών: Μια Κριτική Προσέγγιση στη Συμπόρευση Εκπαιδευτικής και Μουσειακής Διαδικασίας.Α. Χουρμουζιάδη
Ιουλία Σκουνάκη Ο Αρχαιολογικός Χώρος ως Μουσείο. Ο Νοηματικός και ο Χωρικός Σχεδιασμός των Αρχαιολογικών Χώρων: Θεωρητικά Ζητήματα και Εφαρμογές .Δ. Καταπότη
Σοφία Κουτσιάνου Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών Μουσείων. Ζητήματα άτυπης Μάθησης και Κοινωνικής Διάδρασης.Αλ. Μπούνια


  διδακτορικες εργασιες

 • Αικατερίνη Μπάλλα, "Μακεδονικοί Τάφοι: Γεωγραφική Προσέγγιση με Σύγχρονες Μεθόδους"
 • Laia Pujol Tost, "Αρχαιολογία, Μουσεία και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Σημειωτική προσέγγιση της χρήσης της Εικονικής Πραγματικότητας για την προβολή της αρχαιολογίας στα μουσεία"
 • Ζωή Γκιννή, "Πολιτικές διαχείρισης διατήρησης και προληπτικής συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού"
 • Παναγιώτης Μαστραντώνης, "Διαχείριση Αρχαιολογικών Έργων: Θεωρητικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εργαλείων"
 • Ion Gil Fuentetaja, "Knowledge-based society and Innovation in the new cultural spaces: an approach from the digitised museums"