Δημοσιεύσεις

 Δημοσιευσεις μελων εργαστηριου 

 Βιβλια 

- Μπούνια Αλεξάνδρα & Γκαζή, Ανδρομάχη, 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και προοπτικές. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
- Μπούνια, Αλεξάνδρα, 2009. Στα Παρασκήνια του Μουσείου. Η Διαχείριχη Μουσειακών Συλλογών. Αθήνα: Πατάκης.
- Mπούνια, Αλεξάνδρα (επιμ.), 2008. Οδηγός Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
- Bounia, Alexandra, 2004. The Nature of Classical Collecting: 100 BCE – 100 CE, London and New York: Ashgate Press.
- Pearce, Susan & Bounia, Alexandra, 2001. The Collector's Voice, Volume 1, Ancient Voices, Aldershot: Ashgate Press.
- Παυλογεωργάτος, Γ. 2012. Ξύλο. Είδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Αθήνα: Προπομπός.
- Παυλογεωργάτος, Γ. 2003. Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής.

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 • Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: «Μουσείο, Επικοινωνία & Νέες Τεχνολογίες (2002)» επιμέλεια έκδοσης: Σοφία Δασκαλοπούλου, Αλεξάνδρα Μπούνια, Νίκη Νικονάνου, Σοφία Μπακογιάννη, Μυτιλήνη: Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2004, 260 σελ.
 • Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας (2004): «Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς: Διαχείριση-Εκπαίδευση-Επικοινωνία » επιμέλεια έκδοσης: Αλεξάνδρα Μπούνια, Νίκη Νικονάνου, Μαρία Οικονόμου, Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, 2008. Mπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφα του τόμου από τον εκδότη.
 • Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας: «Τα οπτικοακουστικά μέσα ως πολιτιστική κληρονομιά και η χρήση τους στα μουσεία (2006)»

 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 

  Κεφάλαια σε Ελληνόγλωσσα βιβλία
 • Μπούνια, Α., Οικονόμου, Μ., Πιτσιάβα, Ε. 2010. ‘Η χρήση νέων τεχνολογιών σε μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα: Αποτελέσματα έρευνας στα ελληνικά μουσεία’ στο Βέμη, Μ. & Νάκου, Ε. (επιμ.) Πρακτικά συνεδρίου Μουσεία και Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος, 335-47.
 • Μπούνια, Α. & Νικονάνου, Ν. 2008, 'Αντικείμενα και Μουσεία: ζητήματα εμπειρίας, ερμηνείας, επικοινωνίας', στο Νικονάνου, Ν. Μουσειοπαιδαγωγική: Από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
 • Δασκαλοπούλου, Σ. & Μπούνια, Α. 2008, 'Ψηφιακός πολιτισμός και "εικονικά μουσεία": έννοιες, τάσεις, προκλήσεις' στο Λυριτζής, Ι. (επιμ.), Νέες Τεχνολογίες στις Αρχαιογνωστικές Επιστήμες, Σειρά Τεχνολογία & Πολιτισμός, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Μπούνια, Α. 2006, 'Μουσεία και αντικείμενα: "κατασκευάζοντας" τον κόσμο', κεφάλαιο στο βιβλίο Πολιτιστική Αναπαράσταση, επιμ. Δ. Παπαγεωργίου, Ν. Μπουμπάρης, Ε. Μυριβήλη, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σελ. 141-164.
 • Μπούνια, Α. 2005, 'Τα μουσεία ως πολιτισμικές βιομηχανίες: θέματα και προβληματισμοί: μία προκαταρκτική συζήτηση', κεφάλαιο στο βιβλίο Πολιτισμικές Βιομηχανίες, επιμ. Σ. Δασκαλοπούλου, Ν. Βερνίκος, Φ. Μπαντιμαρούδης, Δ. Παπαγεωργίου και Ν. Μπουμπάρης, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, σελ. 39-58.
 • Σαμπανίκου Ε.Δ. , Παυλογεωργάτος Γ. 2008. 'Δύο Μεταβυζαντινές Φορητές Εικόνες 'πό τη Θεσσαλία και ο ζωγράφος Δροσινός', Τιμητικός Τόμος για τον Μίλτο Γαρίδη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Ιωάννινα
 • Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάντογλου Μ. 2004. Πολιτισμικός τουρισμός: Η περίπτωση της Ελλάδας. Κεφάλαιο στο: Βερνίκος Ν. κ.α. (επιμ.): Οι πολιτισμικές βιομηχανίες, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ. 59-84.

  Κεφάλαια σε Ξενόγλωσσα βιβλία
 • Bounia, A., 2008, 'Ancient texts, classical archaeology and representation of the past: the development of a dialogue', in D. Damaskos & D. Plantzos (επιμ.), A Singular Antiquity: Archaeology and Hellenic identity in twentieth-century Greece. Αthens: Benaki Museum
 • Economou, M. & Bounia, A. 2008. ‘Digital Cultural Heritage - The Greek Reality' in Hermon, S. (ed) Academic Curricula for a Digital Cultural Heritage: A Proposal. Epoch survey, Budapest, Archaeolingua, 35-46

 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

  Άρθρα σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 • Μπούνια, A. 2004. ‘The British Museum: flexible and open to new interpretations. Two exhibitions prove it...’, Τετράδια Μουσειολογίας 1, 37-43.
 • Μπούνια, A., 'Μουσειολογικές προκλήσεις και εφαρμογές στα σύγχρονα τεχνολογικά μουσεία: το παράδειγμα του Μουσείου Μαρμάρου Τήνου', Τεχνολογία, 10-11, 2001, 16-19.
  Βιβλιοκριτικές σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά
 • Μπούνια, Α., 2007. «Κριτική παρουσίαση: D. Poulot, ‘La Museologie’ & A. Drouot & A. Gob, ‘Musιes et Museologie’», Τετράδια Μουσειολογίας, 4, 63-65.
 • Μπούνια, Α., 2005. «Κριτική παρουσίαση: S.M. Pearce, Μουσεία, Αντικείμενα και Συλλογές, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2002», Τετράδια Μουσειολογίας, 2, 65-66.
 • Μπούνια, Α., 2003. «Βιβλιοπαρουσίαση: Μ. Σκαλτσά, Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό, Εκδόσεις Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη, 1999», Εθνογραφικά, τόμος 12-13, Μουσεία και Λαϊκός Πολιτισμός, 239-241.
 • Παυλογεωργάτος Γ., Κίσσα Α., Μπάλλα Α., Μαμωλή Μ., Παναγάκος Π. 2006. Χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στα μουσεία. Η περίπτωση 105 Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών. Περιοδικό Μουσειολογίας, 3, σελ. 21-29.
  Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 • Pavlogeorgatos, G., Thomaidis, N., Nikolaou, N., Lekkas, T. 2006. Determination of Methyl mercury in a pilot-scale activated sludge wastewater treatment plant. Global Nest: The International Journal, Vol 8, No 1, pp. 67-73.
 • Lekkas, T.D., Kostopoulou, M., Kolokythas, G., Thomaidis, N., Golfinopoulos, S., Kotrikla, A., Pavlogeorgatos, G., Stasinakis, A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A.2004. Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Global Nest: The International Journal, Vol 5, No 3, pp 133-143.
 • Pavlogeorgatos, G., Kikilias V. 2003. The importance of mercury determination and speciation to the health of the general population. Global Network of Environmental Science and Technology- (GNEST) The International Journal 4 (2-3): 107-125.
 • Lekkas, Th., Kostopoulou, M., Petsas, A., Vagi, M., Golfinopoulos, S., Stasinakis, A., Thomaidis, N., Pavlogeorgatos, G., Kotrikla, A., Gatidou, G., Xylourgidis, N., Kolokythas, G., Makri, C., Babos, D., Lekkas, D., Nikolaou, A., 2003. Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. J. Environ. Monit., 5 (4): 593 – 597.
 • Pavlogeorgatos, G. 2003. Effect of mercury contaminated wastewater on activated sludge suspended solids size distribution. Toxicological and Environmental Chemistry 85(4-6): 159-167.
 • Pavlogeorgatos, G. 2003. Environmental parameters of the museums. Building and Environment 38(12): 1457-1462.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

  Ελληνόγλωσσες Ανακοινώσεις
 • Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν., Πιτσιάβα, Ε.Μ., Τσεκούρας, Γ., 'Η χρήση της κινούμενης εικόνας στα ελληνικά μουσεία: τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας', στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας και Ετήσιας συνάντησης AVICOM-ICOM 2006.
 • Μπούνια, Α. και Νικονάνου, Ν. 2008. 'Η κινούμενη εικόνα ως ερμηνευτικό μέσο στα μουσεία', Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας, Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2004, στο Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. Οικονόμου, Μ. Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα: Εκδόσεις Kαλειδοσκόπιο.
 • Μπούνια, Α., Οικονόμου, Μ., & Πιτσιάβα, Ε. 2007 "Η χρήση νέων τεχνολογιών σε μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα: Αποτελέσματα έρευνας στα ελληνικά μουσεία", συνέδριο "Μουσεία και Εκπαίδευση: Γενικός απολογισμός, κριτική αποτίμηση και προοπτικές" Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, Νοέμβριος 2007.
 • Μπούνια, Α., 2004. 'Τα πολυμέσα ως ερμηνευτικά εργαλεία στα ελληνικά μουσεία: Γενικές αρχές και προβληματισμοί', στο Δασκαλοπούλου, Σ., Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. Μπακογιάννη, Σ., Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Μουσειολογίας, (Μυτιλήνη, 31-5-2/6/2002), Μυτιλήνη, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, σελ. 17-27.
  Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις
 • Vogianni, Ch., Nikonanou, Ν., Bounia, Α., 'Oral history as content and process for the creation of educational activities in museums and sites of cultural interest: a multimedia educational application for the salt mines of the island of Lesvos, Greece', Proceedings of the ICME Annual Conference, Nauplion, October 2005.
 • Bounia, A. 2007. 'Postgraduate Curricula on Cultural Heritage Informatics at the University of the Aegean, Greece', session "Interdisciplinary Curricula in Cultural Heritage: Preparing for tomorrow's digital world", 17 November 2007, Borsa Mediterranea Del Turismo Arhceologico, Paestum, Italy, 15-18 November 2007.
 • Bakogianni, S., Kavakli, E., Bounia, A., 2005. 'Objects from the past, narratives for the present', Proceedings of the CIDOC Annual Conference, CIDOC, Zagreb, May 2005, electronic publication (δημοσίευση στα αγγλικά) και Muzeologija 41.42, 2004/2005, pp. 113-122 (δημοσίευση στα κροατικά).
  Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
 • Pavlogeorgatos, G., Thomaidis, N., Nikolaou, N., Lekkas, T. 2006. Determination of Methyl mercury in a pilot-scale activated sludge wastewater treatment plant. Global Nest: The International Journal, Vol 8, No 1, pp. 67-73.
 • Lekkas, T.D., Kostopoulou, M., Kolokythas, G., Thomaidis, N., Golfinopoulos, S., Kotrikla, A., Pavlogeorgatos, G., Stasinakis, A., Nikolaou A., Gatidou G., Petsas A., Vagi M., Babos D., Lekkas D., Makri C.A.2004. Optimization οf Analytical Methods for the determination of trace concentrations of toxic pollutants in drinking and surface waters. Global Nest: The International Journal, Vol 5, No 3, pp 133-143.
 • Pavlogeorgatos, G., Kikilias V. 2003. The importance of mercury determination and speciation to the health of the general population. Global Network of Environmental Science and Technology- (GNEST) The International Journal 4 (2-3): 107-125.
 • Lekkas, Th., Kostopoulou, M., Petsas, A., Vagi, M., Golfinopoulos, S., Stasinakis, A., Thomaidis, N., Pavlogeorgatos, G., Kotrikla, A., Gatidou, G., Xylourgidis, N., Kolokythas, G., Makri, C., Babos, D., Lekkas, D., Nikolaou, A., 2003. Monitoring priority substances of directives 76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek water bodies. J. Environ. Monit., 5 (4): 593 – 597.
 • Pavlogeorgatos, G. 2003. Effect of mercury contaminated wastewater on activated sludge suspended solids size distribution. Toxicological and Environmental Chemistry 85(4-6): 159-167.
 • Pavlogeorgatos, G. 2003. Environmental parameters of the museums. Building and Environment 38(12): 1457-1462.

 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

- Μπούνια Αλεξάνδρα & Γκαζή, Ανδρομάχη, 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και προοπτικές. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
- Μπούνια, Αλεξάνδρα, 2009. Στα Παρασκήνια του Μουσείου. Η Διαχείριχη Μουσειακών Συλλογών. Αθήνα: Πατάκης.
- Mπούνια, Αλεξάνδρα (επιμ.), 2008. Οδηγός Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
- Bounia, Alexandra, 2004. The Nature of Classical Collecting: 100 BCE – 100 CE, London and New York: Ashgate Press.
- Pearce, Susan & Bounia, Alexandra, 2001. The Collector's Voice, Volume 1, Ancient Voices, Aldershot: Ashgate Press.
- Παυλογεωργάτος, Γ. 2012. Ξύλο. Είδη ξύλου, χρήσεις, δομή, ιδιότητες, απειλές, προστασία. Αθήνα: Προπομπός.
- Παυλογεωργάτος, Γ. 2003. Διατήρηση της Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής.