Εκπαίδευση

Εργασίες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για το Ενυδρείο Κρήτης σε πολυαπτικό τραπέζι

Ερασμία Τζανάκη

Η εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των πολυαπτικών επιφανειών για τη ανάπτυξη συνεργατικών εφαρμογών μέσα σε εκθεσιακά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, στο σχεδιασμό μιας ψηφιακής εφαρμογής σε πολυαπτικό τραπέζι για την αίθουσα «Ανοικτή Θάλασσα» του Ενυδρείου Κρήτης , Θαλασσόκοσμος. Η εφαρμογή απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού σχολείου ηλικίας 9-12 χρονών και έχει ως στόχο την αναγνώριση των θαλάσσιων ειδών που φιλοξενούνται στην συγκεκριμένη δεξαμενή της αίθουσας. Επομένως, μέσα από μια συνεργατική διαδικασία που προσφέρεται μέσα από τη χρήση του πολυαπτικού τραπεζιού, οι χρήστες ασχολούνται με δραστηριότητες της εφαρμογής για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τα παρακάτω είδη ψαριών: τσιπούρα, κρανιός, μυτάκι, φαγκρί, ροφός, κέφαλος και μαγιάτικο.
Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Γ. Καρυδάκης, Δ. Παπαγεωργίου

Μέλος εργαστηρίου:
Ερασμία Τζανάκη