Εκπαίδευση

Εργασίες

Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την προώθηση της πληροφοριακής παιδεία

Κατερίνα Καραγκούνη

Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην έρευνα, καταγραφή και μελέτη των διαστάσεων της πληροφοριακής παιδείας, στη δυναμική των πολυμεσικών εφαρμογών για την ανάπτυξη εποικοδομητικών περιβαλλόντων μάθησης και ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή μίας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την γνωστοποίηση των πιο συνηθισμένων πηγών άντλησης πληροφοριών, για παιδιά. Μέσα από τη συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας, την οργάνωση και αποτίμηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των βασικών προσεγγίσεων της πληροφοριακής παιδείας, αλλά και οι δυνατότητες προώθησης του πρώτου βασικού στοιχείου της, το οποίο είναι η πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, στο μαθητικό κοινό μέσω μίας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η παραγωγή της εφαρμογής.