Εκπαίδευση

Εργασίες

Θαλάσσιο κύμα βαρύτητας στην αρχαία Ποτίδαια: μια τρισδιάστατη αναπαράσταση

Ελευθέριος Αναστασοβίτης

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχοληθήκαμε με την τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός φυσικού φαινομένου, που φέρεται να συνέβει το 479 π.Χ. στον Θερμαϊκό κόλπο. Στην έρευνα που διεξάγαμε, διαπιστώσαμε ότι οι γεωλογικές μελέτες στην περιοχή του κόλπου, επιβεβαίωσαν τις ιστορικές αναφορές για το γεγονός. Ωστόσο, τα ίχνη του φαινομένου στα αρχαιολογικά ευρήματα είναι περιορισμένα.

Η σύνθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας οδήγησε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού προϊόντος, το οποίο αναπαριστά τις ιστορικές και τις αντιπαραβάλλει με τα αποτελέσματα των γεωλογικών ερευνών, που αφορούν στο ίδιο γεγονός. Η αναπαράσταση πραγματοποιείται με την αποκλειστική χρήση τρισδιάστατων γραφικών και την ταυτόχρονη υποστήριξη ήχου. Παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης από την προ-παραγωγή, με τη συγγραφή του σεναρίου και την εικονογράφηση μέχρι την μετα-παραγωγή, με τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση του τελικού ψηφιακού βίντεο. 


Τριμελής Επιτροπή: Α. Μπούνια, Γ. Παυλογεωργάτος, Α. Χουρμουζιάδη