Εκπαίδευση

Εργασίες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής εφαρμογής για την οικία της "αρπαγής της Ελένης" του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας με χρήση 3D γραφικών 

Χριστίνα Τσίτα

Πρόκειται για το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής για τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας και συγκεκριμένα για την οικία «της αρπαγής της Ελένης».  Γενικότερος στόχος είναι η διευκόλυνση του επισκέπτη στην κατανόηση της χρήσης των χώρων της οικίας. Προκειμένου να σχεδιαστεί η εφαρμογή μελετήθηκε το είδος της μαθησιακής διαδικασίας που επιχειρείται να ευνοηθεί και στη συνέχεια, επιλέχθηκε η τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους της εφαρμογής. Μελετήθηκαν αντίστοιχες εφαρμογές από ελληνικά μουσεία, τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά καθώς και οι παιδαγωγικές δυνατότητες που προσφέρουν. Παράλληλα μελετήθηκε ο χώρος της οικίας «της αρπαγής της Ελένης» και η μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου εκτίθενται ευρήματα οικιών του αρχαιολογικού χώρου. Ακολούθησε η διερεύνηση του θέματος της εφαρμογής, του κοινού της και των άλλων επιμέρους χαρακτηριστικών της. Πρόκειται για μια εφαρμογή, η οποία επαυξάνει στην πραγματική οικία, με τρισδιάστατα γραφικά, δωμάτια και φορητά αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη από τη μία να συνδέσει τους χώρους της οικίας με την έκθεση του Μουσείου και από την άλλη να κατανοήσει τη χρήση των χώρων αυτών. Προβάλλεται η τρισδιάστατη αναπαράσταση των εσωτερικών χώρων της οικίας, όπου ο χρήστης καλείται να ανακαλύψει τον τρόπο χρήσης φορητών αντικειμένων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, επιλέχθηκαν οι ανδρώνες και αντικείμενα συμποσίου.
Τριμελής Επιτροπή: Α. Μπούνια, Δ. Καταπότη, Ε. Σαμπανίκου