Εκπαίδευση

Εργασίες

Μελέτη και ψηφιακή αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου του Γύρουλα της Νάξου

Ελισάβετ Κρητικού

Θέμα της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός βίντεο, όπου με τη βοήθεια των τρισδιάστατων γραφικών παρουσιάζονται όλες οι φάσεις του ιερού του Γύρουλα της Νάξου. Το βίντεο προορίζεται για το Μουσείο του Γύρουλα, προκειμένου ο επισκέπτης να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου. Ταυτοχρόνως εξετάζεται η χρήση των Νέων Τεχνολογιών από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς.


Τριμελής Επιτροπή: Α. Μπούνια, Δ. Καταπότη, Α. Χουρμουζιάδη