Εκπαίδευση

Εργασίες

Δημιουργία Εμπλουτισμένου Ηλεκτρονικού Βιβλίου ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στο Γυμνάσιο

Ευστρατία Αρχαούτη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή υλοποιήθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου ηλεκτρονικού βιβλίου – enhanced e-book που βασίζεται στο έντυπο σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» που διδάσκεται στη Γ’ Γυμνασίου. Το ebook σχεδιάστηκε στηριζόμενο σε δύο κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου τα οποία διαμορφώθηκαν με επιπρόσθετο υλικό από κείμενο, εικόνες και πολλά άλλα πολυμεσικά στοιχεία και του έδωσαν μία διαφορετική μορφή και ένα αλλιώτικο ύφος. Το συγκεκριμένο ebook θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ως εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό να διδαχθούν τις συγκεκριμένες ενότητες μέσα από ένα ψηφιακό πολυμεσικό εγχειρίδιο το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα της διάδρασης. Εκτός από τη χρήση του στη σχολική αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από το μαθητή σε χώρους εκτός σχολείου για περαιτέρω μελέτη.

To e-book προσφέρει έναν διαδραστικό τρόπο μάθησης με τον οποίο ο μαθητής αυτοδιδάσκεται και μπορεί να διαδράσει με το περιεχόμενό του. Αρχικά ξεκινάει από το πρώτο στάδιο που είναι η απόκτηση γνώσεων και γενικότερα η  πρόσβαση στο  διευρυμένο  υλικό αφού εκτός από το υπάρχον περιεχόμενο με κείμενα και εικόνες, υπάρχουν pop up παράθυρα που ανοίγουν με διάφορους ορισμούς, slideshow με εικόνες και μουσική, video, links που οδηγούν σε άλλες σελίδες με ευρύτερο περιεχόμενο, λέξεις – εσωτερικοί υπερσύνδεσμοι  που οδηγούν σε άλλες σελίδες μέσα στο ebook, κινούμενες εικόνες που δίνουν μεγαλύτερη ζωντάνια και ενδιαφέρον σ’ αυτό που παρουσιάζεται, αφηγήσεις, η δυνατότητα εστίασης zoom in – μεγέθυνση στις εικόνες και με popup - balloon η περιγραφή τους και φυσικά τα κουμπιά με τα οποία μπορεί να πλοηγηθεί ο μαθητής.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ελέγχει σε ποιο βαθμό κατανόησε το αντικείμενο της διδακτέας ύλης που μελέτησε και αυτό αποδεικνύεται μέσα από διαδραστικά ανακεφαλαιωτικά σχήματα, ασκήσεις ανάπτυξης, ασκήσεις σωστού – λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, συμπλήρωσης πίνακα, τοποθέτησης λέξεων και εικόνων στη σωστή κατηγορία και έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Με το δεύτερο στάδιο ο μαθητής αναπτύσσει ικανότητες ανασκόπησης των ήδη υπαρχόντων γνώσεων καθώς και κριτικής σκέψη.

Η εφαρμογή είναι λειτουργική, μπορεί ο καθένας να την χρησιμοποιήσει σε σταθερό υπολογιστή, tablet και smartphone. Στον υπολογιστή υποστηρίζεται από διάφορους browsers ακόμη και παλαιότερους όπως ο Safari5, Chrome16, Firefox10, Internet Explorer10, 9, 8 αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και να είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Flash Player για να λειτουργούν τα αντίστοιχα αρχεία που έχω δημιουργήσει με το Adobe Flash CS4.  Σε tablets και συσκευές με λειτουργικό Android λειτουργεί κανονικά το ebook με τον Dolphin browser που υποστηρίζει τις εφαρμογές Flash


Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Θ. Νταραντούμης, Ε. Καβακλή