Η συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας αποτελεί ένα και μοναδικό ραντεβού για παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε περισσότερα του ενός εκπαιδευτικά προγράμματα, ακόμα και αν πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα από μαθητές του ίδιου σχολείου, παρακαλείσθε να επαναλαμβάνετε την διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής της φόρμας των ραντεβού προς το εργαστήριο μας. Το κάθε εκπαιδευτικό έχει όριο τους 20 μαθητές (δυνατότητα περισσοτέρων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι μαθητές για την πραγματοποίηση δύο προγραμμάτων) και μπορεί να συμπεριλάβει μαθητές από 2 ή και 3 τάξεις του κάθε σχολείου. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήτε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα Ευχαριστούμε!!Εργαστήριο Μουσειολογίας museolab, τηλ: 6948883993, 6984517414, email: museologylab@aegean.gr