Εκπαίδευση

Εργασίες

Εκθεσιακός Σχεδιασμός με κεντρικό άξονα τη σχέση ανθρώπου - φαγητού

Βασιλική Κατσαμάκα

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σωματική εμπλοκή του επισκέπτη με τα εκθέματα στους μουσειακούς χώρους και έχει ως στόχο τη δημιουργία εκθεσιακού σχεδιασμού με βάση πολυαισθητηριακές μεθόδους. Πρόκειται για μία διαγραμματική απόδοση της έκθεσης (Conceptual Design), με θέμα: «Η σχέση ανάμεσα στο φαγητό και στον άνθρωπο». Είναι γεγονός, πως η τροφή είναι μία βασική βιολογική ανάγκη του ανθρώπου. Πέρα όμως από την ιδιότητά της, ως «καύσιμο» για τις βασικές λειτουργίες, το φαγητό χαρακτηρίζεται και από την αισθητηριακή του φύση. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την τροφή αισθητηριακά (μέσω της γεύσης, οσμής, όρασης, αφής) αλλά και το πώς επηρεάζει την ψυχοσύνθεση του ατόμου είναι μία καθαρά υποκειμενική διαδικασία. Η σχέση ανάμεσα στον άνθρωπος και στην τροφή είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς διάφορους επιστημονικούς κλάδους (ανθρωπολογία, νευροεπιστήμη, ψυχολογία κ.α.). Με αφορμή, λοιπόν, την αισθητηριακή διάσταση του φαγητού, προσπάθησα να δημιουργήσω ένα εκθεσιακό πλάνο βασισμένο στις αισθήσεις, στο οποίο ο επισκέπτης θα βιώσει συνειδητά, τις λειτουργίες της τροφής.


Τριμελής Επιτροπή: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Μπουμπάρης, Δ. Παπαγεωργίου

Μέλος εργαστηρίου:
Βίκυ Κατσαμάκα